Disclaimer

Door deze website te bezoeken of op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Le Rêve de Geneviève Amsterdam spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Le Rêve de Geneviève Amsterdam. Voor op de website opgenomen links naar websites van derden kan Le Rêve de Geneviève Amsterdam geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Le Rêve de Geneviève Amsterdam behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Le Rêve de Geneviève Amsterdam de informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, na te bootsen of te gebruiken. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Le Rêve de Geneviève Amsterdam behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op, of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.